CAT  ·   ESP

Avís Legal


En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l'informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un fitxer automatitzat responsabilitat de la empresa mercantil SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., 39701093B, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 2398, Foli 63, Fulla Nº T-38166, Inscripció 2ª. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de sacma@sacma.cat i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. o a tercers.

SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts e informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d´ un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu

Les pàgines d'Internet de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzemament o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. ofereix a través de la website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d'allò establert en la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l'informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l'informem de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en C/ Riu de l'Or, 17 Esc. D 4rt-2ona 08034 Barcelona o be, enviar un correu electrònic a sacma@sacma.cat

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a que SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de l’ Informació i del Comerç Electrònic. En el suposat de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic sacma@sacma.cat, manifestant la seva voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s'informi mitjançant l'adquisició d'un producte o servei. SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. tots aquests drets. La cessió d'aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació

SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte, SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s'ha de confiar en ella com si ho fos. SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat d'avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecte de la web que pugui fer l'usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l'ús i/o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta o dels seus virus informàtics, d'errades operatives o d'interrupcions en el serveis o transmissió o d'errades en la línea en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ('links') o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i al risc totalment exclusiu de l'usuari. SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, inclosos altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'utilitzar o d'utilitzar malament un vincle, tan al connectar a la web de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ('hiperlinks') que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., són propietat exclusiva d'aquesta, tret que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés e inequívoc per part d'aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. l'ús que l'usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a las condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

COOKIES

Les cookies són petits fitxers de text que el servidor pot descarregar-se i guardar a la memòria del teu dispositiu (ordinador, tableta, telèfon intel·ligent, etc.) per a recordar i reconèixer les preferències de l'usuario en cada una de les pàgines visitades.

Les cookies només poden ser llegides pel dispositiu que las hagi guardat. I en cap cas poden propagar ni contenir virus.

Les cookies es desen amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari. Si decideixes utilitzar cookies, SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L. farà que la teva navegació sigui més ràpida, més còmode i més eficient. I, a més, t'assegurem que la informació que queda guardada a les cookies únicament serà utilitzada per SACMA MEDIAMBIENTAL, S.L., i mai es traspasarà a tercers.

CONTACTA AMB NOSALTRES


Tel. 651 657 159sacma@sacma.cat


Formulari de contacte

© SACMA MEDIAMBIENTAL SL
Avís Legal